Lajme & Aktivitete

UniBa drejt anëtarësimit në ENoLL

PhD. Kejda Nuhu, nga qendra BRIDGE ne UniBa u përzgjodh dhe ndoqi me sukses…


Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Science For Youth"

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Science For Youth" mblodhi së bashku studiues shqiptarë dhe ndërkombëtarë nga…


The Smart City Open Innovation Forum

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti, në kuadër të projektit REEHUB Plus me mbështetjen…


Akset kryesore të kërkimit

1.      Konkurueshmëria dhe sipërmarrja – nxitjen dhe mbështetjen e konkurueshmërisë që ushqen novacion, krijon dhe nxit sipërmarrjen.
2.      Industritë kreative, turizmi dhe sektorët e ndërlidhur– një përqasje e integruar që con përpara sektorin e turizmit dhe të gjitha fushat e ndërlidhur me të, në nivel kombëtar dhe rajonal.
3.      Novacioni dhe e ardhmja dixhitale– si pjesë e kulturës dixhitale dhe zhvillimit të qendrueshëm , mjet i fuqishëm për sfidat e ardhme.
4.      Qytetet “e zgjuar” dhe rritja urbane– një sipërmarrje novatore që siguron një ekuilibër midis faktorëve socialë, ekonomikë, mjedisorë, njerëzorë, kulturorë dhe teknologjikë.
5.      Mirëqeverisja dhe shteti i së drejtës – mirëqeverisja dhe shteti i të së drejtës sipas praktikave më të mira evropiane dhe ndërkombëtare në kuadër e integrimit evropian.
6.      Kapitali njerëzor për rritjen e qendrueshme – Zhvillimi i kapitalit njerëzor dhe përditësimi i aftësive dhe kompetencave të tij në mbështetje të novacionit, sipërmarrjes, zhvillimit dhe sfidave të reja.
7.      Shëndeti, sporti dhe edukimi fizik – Krijimi i një qasjeje novatore edhe në fushën e shëndetësisë dhe sportit, jo vetëm për të plotësuar kërkesat e edukimit fizik por edhe për të zhvilluar një ofertë të re të integruar si pjesë e zinxhirit mes shëndetit, sportit dhe edukimit fizik, dhe zhvillimit.

Funksionet

1.të mbështesë, akomodojë, komercializojë dhe promovojë proceset dhe produktet e kërkimit në UniBa
2. të menaxhojë patentat, licensat, të drejtën e autorit etj
3. të kultivojë frymën e kërkimit  brenda komunitetit të akademikeve, studentëve dhe partnereve në UniBa
4. të përmirësojë në mënyrë të vazhduar cilësine e kërkimit në UniBa dhe më gjerë dhe te zhvillojë lirinë akademike dhe bashkëpunimit kombëtar, rajonal e më përtej.
5.  të mundësojë transferimin e teknologjive dhe dijes kur procesi i kërkimit gjeneron të tilla si dhe te kapitalizoje arrijet dhe gjetjet
6. të kordinojë dhe zbatojë projekte konkrete kërkimi apo konsulence
7. të ofrojë konsulencë në projekte konkrete që synojnë të japin kontributin e tyre në rritjen ekonomike dhe përmirësimin e standarteve të jetës në përgjithësi
8. të ngrejë profilin kombëtar te kërkimit dhe novacionit duke nxitur kërkimin ndër disiplinor  në ekosisteme zhvillues
9.  të promovojë aktivitetet e kërkimit, të lidhura më kërkimin- zhvillimin  në UniBa dhe me gjerë si psh konferenca dhe forume shkencore, publikime artikujsh, publikime  revistatsh, bulitene etj.

Kontakt me BRIDGE

PhD. Kejda Nuhu

Koordinatore për Kërkim dhe Zhvillim

phone

+123 456 789

address

Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë

Na kontakto

    Të gjitha fushat janë të detyrueshme