Author: amir

PhD. Kejda Nuhu, nga qendra BRIDGE ne UniBa u përzgjodh dhe ndoqi me sukses Summer School Vitalise (Virtual Health and Wellbeing Living Lab Infrastructure), projekt Horizon 2020, i cili synon aplikimin 
Read More
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Science For Youth” mblodhi së bashku studiues shqiptarë dhe ndërkombëtarë nga fusha të ndryshme si: Psikologjia, Arsimi, Sporti dhe Mirëqenia, Arkitektura, Industritë Kreative, Shkenca Kompjuterike, Ekonomia, Turizmi, 
Read More
Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Barleti, në kuadër të projektit REEHUB Plus me mbështetjen e “Universitetit Barleti” dhe BRIDGE organizon “Forumin e Inovacionit të Hapur të Qytetit Smart” më 10 Dhjetor 
Read More
Bridge dhe UniBa përgëzojnë Dr. Teuta Nunaj Kortoci për dhënien e kontributit të saj me kapitullin 3 “The Functionality of the Social Security Scheme in Albania: Challenges and Perspectives” (DOI: https://doi.org/10.1163/9789004466579_005) në librin 
Read More
Learn how to integrate Sensei with WooCommerce in order to sell your Courses. Beautiful web design begins with a practical knowledge of the tools and features of Adobe Photoshop. This course, intended for beginners and experienced designers alike, will show you how to use Photoshop to design web pages.
Read More
Learn how to integrate Sensei with WooCommerce in order to sell your Courses. Beautiful web design begins with a practical knowledge of the tools and features of Adobe Photoshop. This course, intended for beginners and experienced designers alike, will show you how to use Photoshop to design web pages.
Read More
Learn how to integrate Sensei with WooCommerce in order to sell your Courses. Beautiful web design begins with a practical knowledge of the tools and features of Adobe Photoshop. This course, intended for beginners and experienced designers alike, will show you how to use Photoshop to design web pages.
Read More
Beautiful web design begins with a practical knowledge of the tools and features of Adobe Photoshop. This course, intended for beginners and experienced designers alike, will show you how to use Photoshop to design web pages, custom graphics and more that excite end users and impress clients.
Read More
Learn how to integrate Sensei with WooCommerce in order to sell your Courses. Beautiful web design begins with a practical knowledge of the tools and features of Adobe Photoshop. This course, intended for beginners and experienced designers alike, will show you how to use Photoshop to design web pages, Learn how to integrate Sensei with WooCommerce in order to sell your Courses.
Read More
Learn how to integrate Sensei with WooCommerce in order to sell your Courses. Beautiful web design begins with a practical knowledge of the tools and features of Adobe Photoshop. This course, intended for beginners and experienced designers alike, will show you how to use Photoshop to design web pages.
Read More
Working Hours

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed
WORKING HOURS

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed