The Functionality of the Social Security Scheme in Albania Challenges and Perspectives

Bridge dhe UniBa përgëzojnë Dr. Teuta Nunaj Kortoci për dhënien e kontributit të saj me kapitullin 3 “The Functionality of the Social Security Scheme in Albania: Challenges and Perspectives” (DOI: https://doi.org/10.1163/9789004466579_005) në librin “Social Security in the Balkans – Volume 1: An Overview of Social Policy in Croatia, Albania, Bosnia and Hercegovina, Greece, Romania and Bulgaria”.

Libri është botuar nga shtëpia botuese prestigjose Brill, e cila prej viti 1683 është lider në publikimet në disiplinën e shkencave sociale dhe humane, me botimin e 275 revistave dhe rreth 1000 librave çdo vit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Working Hours

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed
WORKING HOURS

 • Monday 9am - 6pm
 • Tuesday 9am - 6pm
 • Wednesday 9am - 6pm
 • Thursday 9am - 6pm
 • Friday 9am - 6pm
 • Saturday Closed
 • Sunday Closed