UniBa fitues i tre projekteve të thirrjeve të AKKSHI

Universiteti Barleti shpallet fitues i tre projekteve të thirrjeve të AKKSHI.
Dy projekte të kërkimit dhe zhvillimit të cilat fokusohen në fushën e biodiversitetit e mjedisit dhe shëndetësisë e shkencave mjekësore…dhe një projekt i kërkimit shkencor që do zhvillohet si partneritet i Universitetit Barleti me biznesin FIX PRO sh.p.k, në fushën prioritare uji dhe energjia, me fokus eficencën e energjisë.

Sëbashku për të gjithë!